Základní organizace č. 10804

Přihláška do KK Otaslavice

Pokyny pro budoucí možné nastávající členy ZO Otaslavice jsou tyto:
1. Zájemce příjde poprvé, předloží očkovací průkaz o bezinfekčnosti psa předsedovi ZO Otaslavice Oldřichu Hrubému
2.Zájemce příjde 4x průběžně na výcvik dle harmonogramu naší organizace ZO Otaslavice a poté bude seznámem s interními pravidli naší organizace a to že každý člen musí splnit základní zkoušky dle řádu MSKS a chovat se dle našeho interního výcvikového řádu, který je vyvěšen na klubovně ZO Otaslavice. Zkušební doba pro nového člena je stanovena na 1 rok. Přitom má povinnost zaplatit vstupní poplatek 600kč + 300kč brigády a plnit veškeré povinnosti stávajících členů. V případě vyloučení zájemce ve zkušební době nárok na vrácení členských příspěvků a brigádnických poplatků zájemci zaniká. Jeho podaná žádost o vstup do členství naší kynologické organizace Otaslavice bude poté projednána a schválena nebo neschválena výborem našeho kynologického klubu ZO Otaslavice
3. Po schválení výborem ZO Otaslavice bude budoucí nový člen uvědoměn o následném plnění dalších povinností dle našeho interního řádu ZO Otaslavice

Níže najdete ke stažení přihlášku do našeho klubu. Přihlášku můžete předat osobně na cvičáku, nebo odeslat na e-mail
chvojka.petr@centrum.cz.
Členství bude potvrzeno až po schválení výborem ZO Otaslavice a po zaplacení členského příspěvku ve výši 600Kč + 300Kč na brigády, děti do 15-ti let platí polovinu.

Příspěvek je možno předat osobně na cvičišti, nebo poukázat na konto číslo 1302174035/3030, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo.
Příspěvky je nutno platit každý rok do konce února, jinak je členství zrušeno!
Při ukončení členství v průběhu kalendářního roku se členský příspěvek a poplatek 300 Kč na brigády nevrací!


 Je NUTNÉ vyplnit a odevzdat:
IMG_7995.JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one