Základní organizace č. 10804

Základní povinnosti členů a Řád cvičiště

Základní povinnosti členů
- včasné placení členských příspěvků (příspěvky se odvádí vždy do konce února příslušného roku buď osobně na cvičišti, nebo na účet, podobnosti v sekci "Přihláška")
- účast na brigádách
- účast na členských schůzích (zpravidla 1x ročně)
- dodržování pokynů výcvikářů a Řádu cvičiště

 
 

Řád cvičiště

 

1. Psovod je povinen řídit se pokyny výcvikářů
 
 
 
2. Psovod musí prokázat bezinfekčnost psa - předložením očkovacího průkazu s potvrzením o platné vakcinaci proti vzteklině, psince a parvoviróze
 
 
 
3. Z výcviku jsou vyloučeni psi nemocní, napadení parazity, nebo velmi agresivní jedinci,které psovod není schopen zvládnout
 
 
 
4. Psovod je zodpovědný za chování svého psa a případné škody je povinen uhradit
 
 
 
5. Neúměrné trestání psa může vést k vyloučení z výcviku
 
 
 
6. Agresivní psi musí být upoutáni na vodítku a opatřeni náhubkem
 
 
 
7. Psovod a všechny osoby jej doprovázející vstupují na cvičiště na vlastní nebezpečí
 
 
 
8. Vedení cvičiště nezodpovídá za zranění psa a jeho majitele (psovoda) ke kterému dojde během výcviku a cvičení na jakékoliv překážce umístěné v areálu cvičiště i mimo areál
 
 
 
9. Kvůli možnosti zranění psa není dovoleno pobíhání psů mezi překážkami. Pes,který necvičí musí být v odkládacím kotci,či na úvazišti,nebo mimo areál
 
 
 
10. Psovod nesmí nechat svého psa venčit se na cvičišti a v případě,že pes přece jen vykoná potřebu po svém psu uklidit.
 
 
 
Porušení některého z bodů tohoto řádu může vést k vyloučení z výcviku bez nároku na vrácení zaplacené částky.
 
 
 

IMG_3707.JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one